ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேர்ச்சி அடிப்படையில் நேரடி பணி நியமனம் வழங்க வேண்டும் – பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேர்ச்சி அடிப்படையில் நேரடி பணி நியமனம் வழங்க வேண்டும் – பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேர்ச்சி அடிப்படையில் நேரடி பணி நியமனம் வழங்க வேண்டும் – பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை

 

Leave a Reply